Contributie BZC Dolfijnen


Categorie Trainingsduur Contributie
per jaar
Contributie
per maand
Jeugd recreanten 1 keer per week 1 uur € 159,-- € 13,25
Jeugd Wedstrijdploeg & Masters 2 keer per week (trainingsdagen in overleg op woe-vrij-zondag)
Masters (woe-vrijdag)
€ 228,-- € 19,--
Jeugd Wedstrijdploeg 3 keer per week (woe-vrij-zondag) € 291,-- € 24,25
Volwassenen (dinsdagavond) 1 keer per week 1 uur. € 183,-- € 15,25
Volwassenen (zondagochtend) 1 keer per week 45 minuten. € 135,-- € 11,25

Bovenstaande contributiebedragen zijn vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 25 mei 2016 en gelden vanaf 1 januari 2016.

De jaarcontributie zal in 12 gelijke delen per maand via automatische incasso worden geïnd.

Alle zwemmende leden betalen als zij lid worden éénmalig inschrijfkosten, te weten € 15,--.

Wedstrijdzwemmers betalen aan het begin van het kalenderjaar de door de KNZB vereiste startvergunning. Tevens vragen wij van de zwemmers die aan wedstrijden deelnemen per seizoen een eigen bijdrage in de wedstrijdkosten. Dit bedrag is afhankelijk van het soort wedstrijden en de te zwemmen afstanden.