Huishoudelijk reglement BZC Dolfijnen


Algemeen
Artikel 1

 1. BZC Dolfijnen is niet aansprakelijk voor het wegraken van kleding en/of andere artikelen door leden.
 2. BZC Dolfijnen kan niet aansprakelijk worden gesteld bij ongevallen.
 3. De ouders dienen plaats te nemen op het terras. Alleen op de eerste zondag van de maand zijn ouders welkom aan het bad. Bij verhindering kan men, na afspraak met de trainers/begeleiders, op een andere dag komen kijken.
 4. De trainers/begeleiders zijn verantwoordelijk voor de kinderen zodra ze vanuit de douches de badruimte betreden. Zij dragen ze na het zwemmen weer aan de ouders/verzorgers over bij de voetenreinigingsbak.
 5. Bij verhindering dient een lid zich vooraf telefonisch of persoonlijk af te melden bij de trainer/begeleider of een van de gastouders.

Gedragsregels
Artikel 2

 1. Indien door leden bewust vernielingen worden aangebracht zal de BZC Dolfijnen de schade op de ouders/verzorgers verhalen.
 2. De accomodatie is vanaf 15 minuten voor aanvang van de trainingen toegankelijk.
 3. Na gebruik van de kleedruimtes dienen deze schoon en opgeruimd te worden achtergelaten.
 4. Degene die zich vr of tijdens de trainingen of activiteiten misdraagt kan voor die betreffende training of activiteit worden uitgesloten.
 5. Ouders dienen ervoor te zorgen dat hun kinderen tijdig de kleedruimtes verlaten, maximaal een halfuur na einde trainingstijd.

Lidmaadschap
Artikel 3

 1. Het beindigen van een lidmaatschap dient altijd schriftelijk of per email, minimaal n maand voor begin van het nieuwe kwartaal, te geschieden bij het bestuur (penningmeester). Na afloop van laatste training dient de zwemkaart te worden ingeleverd.
 2. Indien een lid van selectie categorie wenst te veranderen naar recreanten categorie moet hij/zij dit voor het nieuwe kwartaal schriftelijk aan de penningmeester doorgeven, anders betaalt men het hoogste bedrag aan contributie. Indien men minder deelneemt aan trainingen zal geen restitutie worden verleend. In geval van ziekte kan overleg plaatsvinden met het bestuur.

Deelname aan wedstrijden
Artikel 4

 1. Leden die zich voor een wedstrijd hebben opgegeven dienen zich bij verhindering vooraf af te melden bij diegene die op de uitnodigingsbrief vermeld staat.
 2. Bij niet of te laat afmelden geldt de boeteregeling van de KNZB.
 3. De boete van de KNZB zal, per kwartaal met de contributie, worden doorberekend aan de leden.
 4. Tijdens deelname aan wedstrijden is het dragen van een vereniging poloshirt verplicht.